Architectuur is tijd,
gekristalliseerd in ruimte.
Ze formuleert nieuwe antwoorden op oeroude vragen.
Veiligheid, geborgenheid, contact, uitwisseling, groei, ... 

KRONOS architectuur
beoogt op een doordachte en pragmatische manier
ruimte te transformeren
met respect voor het verleden
en een scherpe visie op de toekomst.
Sober, warm en menselijk.
Tijdloos.

Architectuur dient duurzaam te zijn.
Verantwoord bouwen betekent
meer dan ooit
een bewust en verstandig gebruik
van ruimte, grondstoffen en energie.