Binnen amper 50 jaar zijn de meeste fossiele brandstoffen uitgeput. Nucleaire brandstof zou ons daarna nog zo’n veertig jaar van energie kunnen voorzien, maar ook deze is niet onuitputtelijk. Ons huidig energieverbruik heeft een grote impact op het milieu en draagt bij tot de opwarming van de aarde. Verantwoord omspringen met energie is daarom een noodzaak geworden, zowel ecologische als economisch. 

Duurzaam bouwen is voor KRONOS architectuur geen modieuze gadget maar een essentieel aandachtspunt bij elk project. Het bureau volgt reeds meer dan 10 jaar de ontwikkelingen op dat gebied op en heeft in die tijd een gedegen kennis ter zake opgebouwd.

Onze checklist duurzaam bouwen biedt een beknopt overzicht van de meest courante maatregelen in het kader van duurzaam bouwen, gerangschikt in volgorde van efficiëntie (kosten/baten). In nauw overleg met de opdrachtgever wordt een zo ruim mogelijke selectie van deze maatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de financiële implicaties op korte en lange termijn.

Duurzaam bouwen betekent in de eerste plaats het beperken van warmteverliezen door een ver doorgedreven thermische isolatie. KRONOS architectuur ontwerpt bij voorkeur laagenergiewoningen (bv. K30, doorgaans beschouwd als economisch optimum) of passiefhuizen (energieverbruik ≤ 15 kWh per m² verwarmd vloeroppervlak per jaar).

Duurzaam bouwen betekent ook luchtdicht bouwen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat luchtdichtheid sine qua non is voor een goede thermische isolatie, geluidisolatie en brandveiligheid. Op de webpagina van de TAD “duurzame uitvoeringstechnieken voor daken en lichte buitenwanden” van het WTCB vindt U wat praktische informatie over luchtdicht bouwen.

Om een goede luchtkwaliteit te waarborgen is een goede basisventilatie belangrijk. Door warmteterugwinning in het ventilatiesysteem en optimaal gebruik van passieve warmtewinsten (bodem, zon, …) kan een flink stuk bespaard worden op de energiefactuur.

Hoewel in principe met elk materiaal duurzaam gebouwd kan worden, is KRONOS architectuur zich sterk bewust van de voordelen van  houtbouw. Het is geen toeval dat het merendeel van de laagenergiewoningen en passiefhuizen in hout opgetrokken werden: houtconstructies lenen zich bijzonder goed om energiezuinig te bouwen.

Duurzaam bouwen is ook flexibel en aanpasbaar bouwen. Bij het ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever maximale flexibiliteit ingebouwd, zodat het gebouw later met slechts minimale ingrepen nieuwe functies kan opnemen of zijn oorspronkelijke functies kan blijven vervullen bij veranderingen in het leven van de bewoners (bv.  gewijzigde familiesamenstelling, ouderdom, invaliditeit…). Zo werd bv. in een lage-energiewoning te Ruddervoorde vanaf het voorontwerp de mogelijkheid tot kangoeroewonen ingebouwd.