Vergelijking van de milieu-impact van metselwerk en houtskeletbouw a.d.h.v. een case-study
(houtskeletbouw: isolatielaag van 120 mm dik,
aangebracht  tusen de stijlen)
[ref. KUL]


Talrijke studies hebben uitgewezen dat houtconstructies over het algemeen een geringere milieu-impact hebben dan andere constructiemethodes. Dit werd recent nog bevestigd door een onderzoek van de KUL (zie grafieken links). De milieu-impact van houtskeletbouw is circa. 40% lager dan deze van het in ons land traditionele metselwerk. Dit is niet verwonderlijk als men de kenmerken van hout op een rijtje zet:
• hout is een onuitputtelijke grondstof
• hout is eenvoudig recycleerbaar
• hout heeft een lage productie-energie
• hout heeft een relatief goede thermische isolatiewaarde
• bossen slaan CO2 op en beperken zo het broeikaseffect.

Indien men hout gebruikt afkomstig van duurzaam beheerde bossen (bv. met FSC-label) en de recyclage of afvalverwerking niet hypothekeert door de aanwezigheid van schadelijke hulpstoffen (verduurzaming, afwerking,…) is hout één van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Houtbouw biedt een aantal belangrijke voordelen:
• grote mate van prefabricatie mogelijk (weersonafhankelijk)
• snelle montage op werf (bv. enkele dagen)
• relatief snel wind- en regendicht (bv. enkele weken)
• relatief grote mogelijkheid tot zelfbouw
• droog bouwysteem, quasi geen bouwvocht
• hoogwaardige thermische isolatie mogelijk met relatief geringe wanddiktes.

Voornaamste aandachtspunten zijn:
• luchtdichtheid: verzorg de continuïteit van het luchtscherm zo goed mogelijk!
• geluidisolatie: creëer massa-veer-massasystemen, bv. door zwevende dekvloeren en akoestisch ontkoppelde plafonds!
• zonwering: zorg er op warme dagen voor dat de warmte buiten blijft, bij voorkeur d.m.v. een mobiele zonwering aan de buitenzijde van de beglaasde delen!

Met de huidige stand van de techniek kan meestal aan deze 3 punten voldaan worden tegen een redelijke prijs.

Met de vormgeving van het gebouw kan men alle kanten op. Houtbouw hoeft niet noodzakelijk te leiden tot alpenchalet-pastiches. Een strakke, moderne look is perfect mogelijk, maar evengoed een traditioneel buitenspouwblad in baksteen.

Houtskeletbouw is een bouwsysteem dat duidelijk in de lift zit. In 2004 werden ca. 6 % van alle eengezinswoningen in Vlaanderen uitgevoerd in hsb. Een recente studie op vraag van ANRE beschouwt een groei tot ca. 15 % in 2020 als realistisch, onder meer door de steeds toenemende aandacht voor energiezuinig bouwen.

Wenst U meer informatie over houtskeletbouw als duurzame bouwmethode, dan kunt U hier een paper downloaden opgesteld in het kader van de passiefhuishappening in oktober 2005.