Bouwen betekent voor KRONOS architectuur niet per definitie steeds verder
nieuwe bouwwerken toevoegen.

Zowel economisch als ecologisch is het aangewezen om de kostbare open
ruimte die ons in Vlaanderen nog rest zoveel mogelijk te vrijwaren door de
reeds aanwezige constructies maximaal te valoriseren. Het bestaande patrimonium heeft vaak  een grote intrinsieke
waarde, die het verdient om hersteld en bewaard te worden en/of interessant
is als canvas voor actuele architecturale ingrepen.

Door een verdere versnippering van het landschap tegen te gaan en de
bestaande kernen te herwaarderen, wordt ook het transport tot het
noodzakelijke beperkt, wat de impact van stedebouw en architectuur op het
leefmilieu aanzienlijk kan beperken.

KRONOS architectuur heeft bijzondere belangstelling voor renovatie en
restauratie. Als lokatie voor het kantoor in Leuven werd gekozen voor een
gebouw in het centrum van de stad, op wandelafstand van de voornaamste voorzieningen voor handel, diensten en transport. 

Restauratie wordt uitgevoerd in de geest van het Charter van Venetië, met
respect voor het verleden, maar zonder te vervallen in een krampachtig
behoud van het bestaande. Architectuur moet voortdurend nieuwe kansen
krijgen. De tijd staat niet stil, en onze gebouwde omgeving weerspiegelt deze evolutie.

KRONOS architectuur tracht in zijn projecten de essentie van de  tijdsgeest te
vatten, zonder achter elk vluchtig modeverschijnsel aan te hollen.