Door de medewerking van Filip Dobbels aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van het WTCB, is KRONOS architectuur steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de bouwsector. Geregeld worden innovaties in de praktijk omgezet. Door samenwerking met onderzoeksinstituten kan de kwaliteit van nieuwe bouwtechnieken verzekerd worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een proefprogramma.

Zo realiseerde KRONOS recent de eerste houtbetonvloer in houtskeletbouw in België. Sinds 2002 onderzoekt het WTCB, dit vloertype. In het kader van dit onderzoek werd advies verleend bij de eerste toepassing in een renovatie in Belgie (zie artikel in Cement).

Enkele andere recent toegepaste innovatieve technieken zijn:
* drievoudige beglazing met thermisch verbeterde afstandshouders (swiss spacer)
* hybride ventilatie
* fotovoltaïsche cellen op zonweringslamellen
(productontwikkeling in samenwerking met Renson en Soltech)

Voor een verbouwing te Kessel-Lo werd een gedetailleerde lichtstudie uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een kunstmatige hemel en zon, één van de eerste toepassingen van deze techniek in België (lichtlabo WTCB).

KRONOS architectuur volgt reeds geruime tijd de ontwikkelingen op het gebied van meerlaagse houtskeletbouw (tot 6 verdiepingen) en ijvert voor een grotere bekendmaking van dit in ons land nog relatief onbekend type houtskeletbouw. In december 2006 start het WTCB een onderzoeksproject over dit thema.